top


Semakan dan Pengesahan

Semakan dan pengesahan kehadiran boleh dilaksanakan oleh pelajar yang telah disahkan bergraduat oleh Senat UNIMAS berdasar tarikh berikut:

Pelajar layak bergraduat

Tarikh Semakan*

Tarikh Pengesahan*

Semester 1 2012/2013

15 April 2013

15 April 2013

Semester 2 2012/2013

1 Ogos 2013

1 Ogos 2013

Antarsesi 2012/2013

18 September 2013

18 September 2013

Nota : *Tertakluk kepada tarikh pelaksanaan Mesyuarat Senat.

  • Modul Semakan dan Pengesahan Graduan Prasiswazah  ke Majlis Konvokesyen. Sila klik di sini untuk semakan dan pengesahan.

 

  • Modul Semakan dan Pengesahan Graduan Pasca Siswazah  ke Majlis Konvokesyen. Sila klik di sini untuk semakan dan pengesahan.
 

bottom

Hakcipta Terpelihara © 2012 | Universiti Malaysia Sarawak, 94300 Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia Telephone: +60 82581000/+60 82581388, Fax: +60 82 665 088