Laman Rasmi Pengambilan dan Kemasukan Pelajar Baru UNIMAS

Laman ini menyediakan maklumat terkini berkenaan dengan Pengambilan dan Kemasukan Pelajar Baru ke Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).


 Kemasukan September Sesi 2014/2015 Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Bagi Calon Pelajar Kes Rayuan 

Sila layari http://www.unimas.my untuk mengesahkan penerimaan dan mendaftar sebagai pelajar baharu ke Program Ijazah Sarjana Muda UNIMAS bagi kemasukan September Sesi 2014/2015 
Bil Perkara Tarikh
1. Hebahan Keputusan di https://jpt.unimas.my 15 September 2014
2. Pengesahan penerimaan tawaran secara atas talian di www.unimas.my atau https://estudent.unimas.my/eDaftar 15 hingga 26 September 2014
3. Pembayaran yuran di Unitt Kewangan Pelajar dan Pendaftaran pelajar secara atas talian di Bahagian Pengajian Prasiswazah UNIMAS
17 hingga 26 September 2014
4. Pendaftaran di Kolej Kediaman 17 hingga 26 September 2014
5. Perkuliahan semester 1 2014/2015 bermula 8 September 2014

 

Sebarang pertanyaan berhubung pengesahan penerimaan dan pendaftaran, sila hubungi:
Unit Pengambilan dan Kemasukan
Bahagian Pengajian Prasiswazah
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS),
94300 Kota Samarahan, Sarawak

Tel : 082-581000 sambungan 1166/1165/1063/1056 (Waktu Pejabat)
Faks : 082-581048

e-mel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: http://www.bpps.unimas.my
Facebook : Bahagian Pengajian Prasiswazah


 Kemasukan September Sesi 2014/2015 Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf  

Sila layari http://www.unimas.my untuk mengesahkan penerimaan dan mendaftar sebagai pelajar baharu ke Program Ijazah Sarjana Muda UNIMAS bagi kemasukan September Sesi 2014/2015 
Bil Perkara Tarikh
1. Hebahan Keputusan di https://jpt.unimas.my 12 Ogos 2014
2. Pengesahan penerimaan tawaran secara atas talian di www.unimas.my atau https://estudent.unimas.my/eDaftar 12 hingga 22 Ogos 2014
3. Pembayaran yuran (Online Banking/Kaunter dan ATM Bank Islam) dan pendaftaran pelajar secara atas talian di https://estudent.unimas.my/eDaftar 18 hingga 29 Ogos 2014
4. Pendaftaran Pelajar Baharu di DeTAR PUTRA, UNIMAS 1 & 2 September 2014
5. Perkuliahan semester 1 2014/2015 bermula 8 September 2014

 

Sebarang pertanyaan berhubung pengesahan penerimaan dan pendaftaran, sila hubungi:
Unit Pengambilan dan Kemasukan
Bahagian Pengajian Prasiswazah
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS),
94300 Kota Samarahan, Sarawak

Tel : 082-581000 sambungan 1166/1165/1063/1056 (Waktu Pejabat) Faks : 082-581048
e-mel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: http://www.bpps.unimas.my
Facebook : Bahagian Pengajian Prasiswazah


 PERMOHONAN RAYUAN LEPASAN SPM/SETARAF 

Sila layari https://asasi.unimas.my/PPUeDaftar untuk semakan setuju terima tawaran dan pendaftaran pelajar baharu ke Program Asasi Sains UNIMAS bagi sesi kemasukan 2014/2015.

 

Tarikh penting:
:: Semakan Setuju Terima Tawaran - 12 Jun hingga 21 Jun 2014
:: Pendaftaran Pelajar Baharu Program Asasi Sains secara online  - 12 Jun hingga 21 Jun 2014

   

Sebarang pertanyaan berhubung dengan kemasukan ke UNIMAS bagi program lepasan SPM/setaraf boleh diajukan kepada:

 

Pusat Pengajian Pra Universiti
Kampus Timur,
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS),
94300 Kota Samarahan, Sarawak

 

Tel: (+6082) 582480 (Waktu Pejabat)

Hotline : 011-25087785
Faks: (+6082) 582330
e-mel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: http://www.pppu.unimas.my


PERMOHONAN KE PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF
SESI AKADEMIK 2014/2015

SEMAKAN PANGGILAN TEMUDUGA KE PROGRAM IJAZAH DOKTOR PERUBATAN

Sila klik pada pautan https://jpt.unimas.my/HebahanTemuduga untuk semakan panggilan ke temuduga bagi calon yang
memohon ke Program Ijazah Doktor Perubatan, Universiti Malaysia Sarawak.

 

BIL PERKARA TARIKH
1 Semakan Panggilan Temuduga (https://jpt.unimas.my/HebahanTemuduga)
(Semakan mulai jam 12.00 tengahari)
16 hingga 19 Mei 2014
2 Pengesahan Hadir Temuduga 16 hingga 19 Mei 2014
3 Tarikh Temuduga
(Calon yang menerima panggilan temuduga boleh menyemak tarikh, masa & lokasi temuduga dalam surat panggilan temuduga)
23 hingga 30 Mei 2014
4 Hebahan Keputusan Permohonan Kemasukan September 2014/2015
(http://upu.moe.gov.my)
12 Ogos 2014

 

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi;

Unit Pengambilan dan Kemasukan
Bahagian Pengajian Prasiswazah
Universiti Malaysia Sarawak
Tel : 082-581056/1063/1165/1045 (Waktu Pejabat)
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Facebook : Bahagian Pengajian Prasiswazah


PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF

Sila layari https://asasi.unimas.my/PPUeDaftar untuk semakan setuju terima tawaran dan pendaftaran pelajar baharu ke Program Asasi Sains UNIMAS bagi sesi kemasukan 2014/2015.

Tarikh penting:
:: Semakan Setuju Terima Tawaran - 10 Mei hingga 25 Mei 2014
:: Pendaftaran Pelajar Baharu Program Asasi Sains secara online  - 10 Mei hingga 25 Mei 2014

 

Sebarang pertanyaan berhubung dengan kemasukan ke UNIMAS bagi program lepasan SPM/setaraf boleh diajukan kepada:

Pusat Pengajian Pra Universiti
Kampus Timur,
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS),
94300 Kota Samarahan, Sarawak

Tel: (+6082) 582480 (Waktu Pejabat)

Hotline : 011-25087785
Faks: (+6082) 582330
e-mel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: http://www.pppu.unimas.my