Undergraduate Academic Calendar


KALENDAR AKADEMIK PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2019/2020
(ACADEMIC CALENDAR FOR UNDERGRADUATE STUDIES SESSION 2019/2020)
Activity / Aktiviti Date / Tarikh Duration / Tempoh
Pendaftaran Pelajar Semasa
(Returning Student 's Registration)
Online Semester Registration
20 Jan 2020-26 Jan 2020
(1 minggu / 1 weeks)
25 & 26 Jan 2020(25 & 26 Jan 2020)
Tahun Baru Cina (Chinese New Year)
Pendaftaran Kolej Kediaman Pelajar Semasa
(Returning Student 's Residential College Registration)
25 Jan 2020-26 Jan 2020
(2 hari / 2 days)
Perkuliahan
Lectures
28 Jan 2020 –13 Mac 2020
(7 minggu /
7 weeks)
Cuti Pertengahan Semester 2
(Mid-Semester Break)
14 Mac 2020–8 Jun 2020
(12 minggu /
12 weeks)
10 April 2020 (10 April 2020)
Good Friday
1 Mei 2020 (1 May 2020)
Hari Pekerja(Labour Day)
7 Mei 2020 (7 May 2020)
Hari Wesak(Wesak Day)
24-26 Mei 2020 (24-26 May 2020)
Hari Raya Aidilfitri
1-2 Jun 2020 (1-2 June 2020)
Hari Gawai(Gawai Day)
8 Jun 2020 (8 June 2020)
Hari Keputeraan YDP Agong
Perkuliahan
(Lectures)
9 Jun 2020-24 Julai 2020
(7 minggu / 7 weeks)
22 Julai 2020 (2 2July 2020)
Hari Sarawak(Sarawak Day)
Minggu Peperiksaan
(Examination Week)
27 Julai 2020-12 Ogos 2020
(17 hari / 17 days)
31 Julai 2020 (31 July 2020)
Hari Raya Aidiladha
Cuti Semester**
(Semester break)
13 Ogos 2020-4 September 2020
(23 hari / 23 days)
20 Ogos 2020 (20 August 2020)
Awal Muharram
31 Ogos 2020 (31 August 2020)
Hari Kemerdekaan (National Day)

Nota:
1.Antarsesi Sesi 2019/2020 hanya dibuka khas kepada pelajar yang dijangka layak bergraduat.
2.Semua Latihan Industri yang dijadualkan pada Antarsesi Sesi 2019/2020 ditunda ke Antarsesi Sesi2020/2021kecuali:
i)Latihan industri dengan tempoh 10 minggu bagi pelajar yang dijangka layak bergraduat;
ii)Latihan industri dengan tempoh 24 minggu bagiProgram Perakaunan, Fakulti Ekonomi Perniagaan (FEP)dan program seliaan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat(FSKTM).
3.Pindaan Kalendar Akademik diluluskan dalam Mesyuarat Khas Jawatankuasa Eksekutif UNIMAS bertarikh 26 Mac 2020 dan Mesyuarat Senat Khas Bil 1/2020 bertarikh 3 April 2020.
4.**Cuti Semester tertakluk kepada ketetapanKementerian Pendidikan Tinggi bagi kemasukan Sesi 2020/2021.

Activity / Aktiviti Date / Tarikh Duration / Tempoh
Pendaftaran Pelajar Semasa
(Returning Student's Registration/Online Semester Registration)
17 Ogos 2020–30 Ogos 2020
(2 minggu / 2 weeks)
Perkuliahan
(Lectures)
17 Ogos 2020–9 Oktober 2020
(8 minggu / 8 weeks)
Perkuliahan ini hanya dibuka khas kepada pelajar yang mengulang kursus dan dijangka layak bergraduat pada tahun ini.
Latihan Industri
(Industrial Training)
24 Ogos 2020–30 Oktober 2020
(10 minggu / 10 weeks)
Latihan industri ini hanya dibuka khas untuk pelajar yang dijangka layak bergraduat.

Nota:
1.Latihan Industri 12 minggu diselaraskan kepada 10 minggu untuk sesi ini sahaja.
2.Pindaan Kalendar Akademik diluluskan dalam Mesyuarat Senat Khas Bil 1/2020 bertarikh 3 April 2020.

KALENDAR AKADEMIK PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2020/2021
(ACADEMIC CALENDAR FOR UNDERGRADUATE STUDIES SESSION 2020/2021)
Activity / Aktiviti Date / Tarikh Duration / Tempoh
Pendaftaran Pelajar Baharu
(New Student Registration)
Online Registration
14 Sep 2020–6 Okt 2020
(23 hari / 23 days)
16 September 2020 (16 September 2020
Hari Malaysia(Malaysia Day)
Pendaftaran Kolej Kediaman Pelajar Baharu
(Residential College Registration)
5 Okt 2020-8 Okt 2020
(4 hari / 4 days)
Minggu Aluan Pelajar
(Student’s Orientation Week)
9 Okt 2020-11 Okt 2020
(3 hari / 3 days)
10 Oktober 2020 (10 October 2020
Hari Jadi TYT Sarawak(Sarawak Governor's Birthday)
Pendaftaran Online Pelajar Semasa
(Returning Student's Registration)
7 Okt 2020-12 Okt 2020
(6 hari / 6 days)
Pendaftaran Kolej Kediaman Pelajar Semasa
(Returning Student's Residential College Registration)
10 Okt 2020-11 Okt 2020
(2 hari / 2 days)
Perkuliahan
(Lectures)
12 Okt 2020-29 Nov 2020
(7 minggu / 7 weeks)
14 November 2020 (14 November 2020)
Hari Deepavali (Semenanjung Malaysia sahaja)
Cuti Pertengahan Semester 1
(Mid-Semester Break)
30 Nov 2020-6 Dis 2020
(7 hari / 7 days)
Perkuliahan
(Lectures)
7 Dis 2020-24 Jan 2021
(7 minggu / 7 weeks)
25 Disember 2020 (25 December 2020)
Hari Krismas (Christmas Day)
1 Januari 2021 (1 January 2021)
Cuti Tahun Baharu 2020 (New Year)
Minggu Peperiksaan
(Examination Week)
25 Jan 2021-14 Feb 2021
(3 minggu / 3 weeks)
12 & 13 Feb 2021 (12 & 13 Feb 2021)
Tahun Baru Cina(Chinese New Year)
Cuti Semester 1
(Semester Break)
15 Feb 2021-14 Mac 2021
(4 minggu / 4 weeks)
Activity / Aktiviti Date / Tarikh Duration / Tempoh
Pendaftaran Online Pelajar Semasa
(Returning Student's Registration/Online Semester Registration)
8 Mac 2021-11 Mac 2021
(4 hari / 4 days)
Cuti Pertengahan Semester 2
(Mid-Semester Break)
14 Mac 2020–22 Mac 2020
(9 hari / 9 days)
Perkuliahan
(Lectures)
15 Mac 2021-9 Mei 2021
(8 minggu / 8 weeks)
2 April 2021 (2 April 2021)
Good Friday)

1 Mei 2021 (1 Mei 2021)
Cuti Hari Pekerja (Labour Day)
Cuti Pertengahan Semester 2
(Mid-Semester Break)
10 Mei 2021-16 Mei 2021
(7 hari / 7 days)
13 & 14 Mei 2021 (13 & 14 Mei 2021)
Hari Raya Aidilfitri)
Perkuliahan
(Lectures)
17 Mei 2021-27 Jun 2021
(6 minggu / 6 weeks)
26 Mei 2021 (26 May 2021)
Hari Wesak(Wesak Day)

1 & 2 Jun 2021 (1 & 2 June 2021)
Hari Gawai(Gawai Day)

7 Jun 2021 (7 June 2021)
Hari Keputeraan YDP Agong
Minggu Ulangkaji
(Revision Week)
28 Jun 2021-4 Jul 2021
(7 hari / 7 days)
Minggu Peperiksaan
(Examination Week)
5 Jul 2021-25 Jul 2021
(3 minggu / 3 weeks)
20 Julai 2021 (20 July 2021)
Hari Raya Aidiladha

22 Julai 2021 (22 July 2021)
Hari Sarawak (Sarawak Day)
Cuti Panjang
(Long Break)
26 Jul 2021-3 Okt 2021
(10 minggu / 10 weeks)
31 Ogos 2020 (31 August 2020)
Hari Kemerdekaan (National Day)
Activity / Aktiviti Date / Tarikh Duration / Tempoh
Pendaftaran Pelajar Semasa
(Returning Student's Registration/Online Semester Registration)
26 Julai 2021-1 Ogos 2021
(1 minggu / 1 weeks)
Perkuliahan
(Lectures)
26 Julai 2021-19 Sept 2021
(8 minggu / 8 weeks)

Nota:
1.Pindaan Kalendar Akademik diluluskan Senat Khas Bil 3/2020 bertarikh 29 April 2020.