• Laman Utama
  • Penangguhan Penyerahan Sijil Ijazah dan Transkrip Akademik

 

11. Penangguhan Penyerahan Sijil Ijazah Dan Transkrip Akademik

 

11.1 Penyerahan Sijil Ijazah dan Transkrip kepada graduan yang masih berhutang (termasuk saman) atau belum memulangkan buku/barang-barang lain yang dipinjam dari UNIMAS, akan ditangguhkan sehingga graduan tersebut menyelesaikan bayaran/penyerahan yang sepatutnya dibuat dengan bahagian berkenaan.

11.2 Sekiranya bayaran atau penyerahan sudah dibuat, sila bawa resit bayaran atau bukti serahan kepada Bahagian Pengajian Prasiswazah/Pusat Pengajian Siswazah (mana-mana yang berkaitan). Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan Sijil Ijazah dan Transkrip tidak akan diserahkan kepada graduan.

Tentang Kami

JK Laman Web Konvokesyen

camera icon

JK Fotografi

Jurufoto
Laman web ini telah dikemaskini kepada pengetahuan terbaik kami adalah tepat. Walau bagaimanapun, Universiti Malaysia Sarawak tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

Universiti Malaysia Sarawak
94300 Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia
Telephone: +60 82 58 1000 | +60 82 58 1388
Fax: +60 82 665 088
Email: corporate@unimas.my

Find us at :

Apple App Store

Google Play Store