UW0010001 - Foundation For Life Science

UW0010001 - Foundation For Life Science

 • 00h 00m

About Course

1. KEWARGANEGARAAN
Hanya Warganegara Malaysia yang mempunyai No. Kad Pengenalan/ My Kad sahaja yang layak mengemukakan permohonan; dan Kelayakan Pemohon mestilah memiliki Sijil SPM/ Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013 dalam peperiksaan SPM

2. SYARAT KHAS PROGRAM ASASI SAINS HAYAT (FOUNDATION FOR LIFE SCIENCE)

 • Kod Program: UW00100001
 • Tempoh Pengajian: 2 Semester

Terbuka kepada calon-calon yang berketurunan:

 • Melayu
 • Peribumi Sabah & Sarawak
 • Orang asli Semenanjung

3. MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI SERTA KEPERLUAN KHAS PROGRAM
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Additional Mathematics
 • Bahasa Inggeris

DAN
Calon tidak mempunyai sebarang ketidakupayaan penglihatan, pendengaran, fizikal, masalah pembelajaran, kurang upaya mental dan kurang upaya pelbagai (buta /rabun (tidak berkacamata)/buta warna/pekak / lumpuh/kerdil/kaki/tangan /lembam/autism/hyperak-tif/hypoaktif/selebral palsy/emosi/tingkah laku/epilupsi/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.


4. YURAN

 1. Butiran Yuran Semester 1 Semester 2

1. Yuran Tidak Berulang (Dibayar sekali sepanjang pengajian)

Pendaftaran : RM20.00
Kad Matrik : RM10.00
Pemeriksaan Kesihatan :RM50.00
Minggu Aluan Pelajar :RM219.00
MUET : RM100.00
JUMLAH :RM399.00
399.00 0.00
2. Yuran Berulang    
 1. Pengajian
 2. Penginapan
 3. Takaful
 4. Kesihatan
 5. Makmal
 6. Tabung Kebajikan
 7. Senggang
 8. Pengangkutan

350.00
360.00
6.00
25.00
50.00
5.00
25.00
30.00

350.00
360.00
6.00
25.00
50.00
5.00
25.00
30.00

JUMLAH YURAN 1250.00  845.00


5. STRUKTUR PROGRAM

Semester 1 Semester 2
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Kod Kursus Nama Kursus Kredit
PRB1016 Biologi I 6 PRB1026 Biologi II 6
PRK1016 Kimia I 6 PRK1026 Kimia II 6
PRM1016 Matematik I 6 PRM1026 Matematik II 6
PRX1042 Kompetensi ICT 2 PRS1022 Kemahiran Komunikasi 2
PRI1013 Bahasa Inggeris I 3 PRI1023 Bahasa Inggeris II 3
PRD1022 Kepimpinan & Kerja Berpasukan 2 PRS1032 Nilai-Nilai Sejagat 2
  Jumlah  25   Jumlah 256. PEMILIHAN KE PROGRAM IJAZAH PERTAMA UNIMAS
Pelajar yang lulus Program Pengajian pra-Universiti UNIMAS akan berpeluang mengikuti kursus peringkat ijazah di salah satu Fakulti di UNIMAS.
i) Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 • UW6721001 Doktor Perubatan
 • UW6723001 Kejururawatan
ii) Fakulti Sains dan Teknologi Sumber
 • UW6545001 Bioteknologi Sumber
 • UW6442001 Kimia Sumber
 • UW6421001 Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik
 • UW6421002 Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan
 • UW6421003 Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan
iii) Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia
 • UW6345002 Pembangunan Sumber Manusia
 • UW6440001 Sains Kognitif
 • UW6762002 Kaunseling
 • UW6311001 Psikologi
iv) Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
 • UW6481001 Sains Komputan
 • UW6481002 Sistem Maklumat
 • UW6481003 Pengkomputeran Multimedia
 • UW6481004 Kejuruteraan Perisian
 • UW6481005 Pengkomputeran Rangkaian
v) Fakulti Ekonomi dan Perniagaan
 • UW6344001 Perakaunan
 • UW6343001 Kewangan
 • UW6314003 Ekonomi Antarabangsa
vi) Fakulti Alam Bina
 • UW6581001 Seni Bina
 • UW6526001 Ukur Bahan
vii) Fakulti Seni Gunaan & Kreatif
 • UW6214001 Teknologi Senireka
 • UW6213002 Animasi

Offer Level

This course is offered Local Students

Approximate Fees.

1 Year, 2 Semesters

Available for Local
Areas

Local Only