UW0010002 - Foundation For Physical Science

UW0010002 - Foundation For Physical Science

 • 00h 00m

About Course

1. KEWARGANEGARAAN
Hanya Warganegara Malaysia yang mempunyai No. Kad Pengenalan/ My Kad sahaja yang layak mengemukakan permohonan; dan Kelayakan Pemohon mestilah memiliki Sijil SPM/ Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013 dalam peperiksaan SPM

2. SYARAT KHAS PROGRAM ASASI FIZIKAL HAYAT (FOUNDATION FOR PHYSICAL SCIENCE)

 • Kod Program: UW00100002
 • Tempoh Pengajian: 2 Semester

Terbuka kepada calon-calon yang berketurunan:

 • Melayu
 • Peribumi Sabah & Sarawak
 • Orang asli Semenanjung

3. MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI SERTA KEPERLUAN KHAS PROGRAM
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran berikut:

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Additional Mathematics
 • Bahasa Inggeris

DAN

 • Biology
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elekrik & Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Asas Kelestarian
 • Lukisan Kejuruteraan / Grafik Komunikasi Teknikal
 • Sains Komputer
 • Grafik Berkomputer
 • Produksi Multimedia
 • Prinsip Perakaunan

DAN

Calon tidak mempunyai sebarang ketidakupayaan penglihatan, pendengaran, fizikal, masalah pembelajaran, kurang upaya mental dan kurang upaya pelbagai (buta /rabun (tidak berkacamata)/buta warna/pekak / lumpuh/kerdil/kaki/tangan /lembam/autism/hyperak-tif/hypoaktif/selebral palsy/emosi/tingkah laku/epilupsi/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.


4. YURAN

 1. Butiran Yuran Semester 1 Semester 2

1. Yuran Tidak Berulang (Dibayar sekali sepanjang pengajian)

Pendaftaran : RM20.00
Kad Matrik : RM10.00
Pemeriksaan Kesihatan : RM50.00
Minggu Aluan Pelajar : RM219.00
MUET : RM100.00
JUMLAH :RM399.00
399.00 0.00
2. Yuran Berulang    
 1. Pengajian
 2. Penginapan
 3. Takaful
 4. Kesihatan
 5. Makmal
 6. Tabung Kebajikan
 7. Senggang
 8. Pengangkutan

350.00
360.00
6.00
25.00
50.00
5.00
25.00
30.00

350.00
360.00
6.00
25.00
50.00
5.00
25.00
30.00

JUMLAH YURAN 1250.00  845.00


5. STRUKTUR PROGRAM

Semester 1 Semester 2
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Kod Kursus Nama Kursus Kredit
PRF1016 Fizik I 6 PRF1026 Fizik II 6
PRK1016 Kimia I 6 PRK1026 Kimia II 6
PRM1016 Matematik I 6 PRM1026 Matematik II 6
PRS1022 Kemahiran Komunikasi 2 PRX1042 Kompetensi ICT 2
PRI1013 Bahasa Inggeris I 3 PRI1023 Bahasa Inggeris II 3
PRD1022 Kepimpinan & Kerja Berpasukan 2 PRS1032 Nilai-Nilai Sejagat 2
  Jumlah  25   Jumlah 256. PEMILIHAN KE PROGRAM IJAZAH PERTAMA UNIMAS
Pelajar yang lulus Program Pengajian pra-Universiti UNIMAS akan berpeluang mengikuti kursus peringkat ijazah di salah satu Fakulti di UNIMAS.
i) Fakulti Kejuruteraan
 • UW6526002 Kejuruteraan Sivil
 • UW6524001 Kejuruteraan Kimia
 • UW6521001 Kejuruteraan Mekanikal
 • UW6522001 Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
ii) Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
 • UW6481001 Sains Komputan
 • UW6481002 Sistem Maklumat
 • UW6481003 Pengkomputeran Multimedia
 • UW6481004 Kejuruteraan Perisian
 • UW6481005 Pengkomputeran Rangkaian
iii) Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia
 • UW6345002 Pembangunan Sumber Manusia
 • UW6440001 Sains Kognitif
 • UW6762002 Kaunseling
 • UW6311001 Psikologi
iv) Fakulti Sains dan Teknologi Sumber
 • UW6442001 Kimia Sumber
v) Fakulti Ekonomi dan Perniagaan
 • UW6344001 Perakaunan
 • UW6343001 Kewangan
 • UW6314003 Ekonomi Antarabangsa
vi) Fakulti Alam Bina
 • UW6581001 Seni Bina
 • UW6526001 Ukur Bahan
vii) Fakulti Seni Gunaan & Kreatif
 • UW6214001 Teknologi Senireka
 • UW6213002 Animasi

Offer Level

This course is offered Local Students

Approximate Fees.

1 Year, 2 Semesters

Available for Local Students
Areas

Local Only