PENGISYTIHARAN PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK SESI 2021/2022

Image
Image
Image

SENARAI CALON

Tempoh Pengundian PMPP 2021/2022

RAPAT UMUM

BARISAN CALON YANG BERTANDING

SYARAT MENJADI CALON MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR SESI 2021/2022

1. Pelajar berdaftar secara sepenuh masa.

2. Pelajar yang tidak pernah dikenakan hukuman tatatertib oleh pihak berkuasa tatatertib.

3. Pelajar yang telah menduduki peperiksaan yang pertama di Universiti.

4. Pelajar yang tidak mendapat status “Gagal atau Diberhentikan”.

5. Pelajar yang mempunyai baki pengajian sekurang-kurangnya setahun atau dua semester berdasarkan tempoh pengajian minimum bagi kursus yang diikuti.

MAKLUMAT PENTING UNTUK BAKAL PELAJAR

Image

MAKLUMAN KEPADA PELAJARBagi Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2021/2022, pelajar dikehendaki untuk memuat turun aplikasi UVotz daripada Google Play (Android) atau App Store (iOS) bagi tujuan pengundian secara mobile voting.
Cara untuk menggunakan UVotz boleh dirujuk pada poster yang dilampirkan.