Fees 2017 / 2018

BUTIRAN YURAN UNTUK PELAJAR BAHARU KEMASUKAN SEMESTER 1 SESI 2017/2018
Yuran Tidak Berulang*RM 750.00
Takaful (setahun sekali)RM 6.00
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
Penginapan (Bilik Kongsi)RM 414.00
PelbagaiRM 120.00
JUMLAHRM 1,920.00


* Butiran Yuran Tidak Berulang
PendaftaranRM 20.00
Minggu Aluan PelajarRM 270.00
Kad MatrikRM 10.00
AlumniRM 100.00
Yuran KokurikulumRM 300.00
Yuran Pemeriksaan KesihatanRM 50.00
JUMLAHRM 750.00


NOTIS KEPADA PELAJAR SEMASA

Sila semak ringkasan jadual di bawah untuk jumlah yuran yang perlu dijelaskan berdasarkan jadual yuran yang bertepatan dengan sesi kemasukan saudara/saudari.

RINGKASAN JADUAL YURAN SEMESTER 1 2017/2018

Sebarang pertanyaan lanjut, sila rujuk notis pendaftaran di laman sesawang UNIMAS dan BPPs atau hubungi pihak berikut:

Talian UNIMAS : 082-581000

1. Yuran Pengajian – Unit Kewangan Pelajar di sambungan 1871, 1872, dan 1873 atau Unit Pengambilan dan Kemasukan, BPPs di sambungan 1166, 1165, 1063 dan 1056
2. Yuran Kokurikulum dan Senggang – Pusat Pembangunan Pelajar di sambungan 1210, 1843 dan 1864
3. Yuran Kolej – Unit Penginapan Pelajar, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1815, 1822, dan 1820
4. PTPTN/Penaja Lain – Unit Pinjaman/Biasiswa/Tajaan, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1845 atau 1854

Disediakan oleh:
Unit Pengambilan dan Kemasukan, Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs), UNIMAS
2 Ogos 2017
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015, Kemasukan September Sesi 2015/2016 & Kemasukan September Sesi 2016/2017)
PengajianRM 550.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,149.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2014/2015)
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,143.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2013/2014)
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,053.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2013/2014)
PengajianRM 550.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,059.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2012/2013)
PengajianRM 550.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*Yuran KokurikulumRM 50.00
**PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
***JUMLAHRM 1,109.00

* Yuran Kokurikulum berjumlah RM300.00 – Dicaj sebanyak RM50.00 per semester bermula sesi 2012/2013 bagi pelajar baharu kemasukan September 2012/2013. Bagi pelajar program pengajian 4 tahun dan 5 tahun, bayaran yuran kokurikulum dicaj sehingga semester 6 sahaja.
** Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
*** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2012/2013)
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,053.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
PengajianRM 550.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,184.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,078.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
Program Kejuruteraan
Yuran Tidak Berulang*RM 750.00
Takaful (setahun sekali)RM 6.00
PengajianRM 700.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
Penginapan (Bilik Kongsi)RM 414.00
PelbagaiRM 120.00
JUMLAHRM 2,070.00


Senibina
Yuran Tidak Berulang*RM 750.00
Takaful (setahun sekali)RM 6.00
PengajianRM 1, 200.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
Penginapan (Bilik Kongsi)RM 393.00
PelbagaiRM 120.00
JUMLAHRM 2, 549.00


* Butiran Yuran Tidak Berulang
PendaftaranRM 20.00
Minggu Aluan PelajarRM 270.00
Kad MatrikRM 10.00
AlumniRM 100.00
Yuran KokurikulumRM 300.00
Yuran Pemeriksaan KesihatanRM 50.00
JUMLAHRM 750.00


NOTIS KEPADA PELAJAR SEMASA

Sila semak ringkasan jadual di bawah untuk jumlah yuran yang perlu dijelaskan berdasarkan jadual yuran yang bertepatan dengan sesi kemasukan saudara/saudari.

RINGKASAN JADUAL YURAN SEMESTER 1 2017/2018

Sebarang pertanyaan lanjut, sila rujuk notis pendaftaran di laman sesawang UNIMAS dan BPPs atau hubungi pihak berikut:

Talian UNIMAS : 082-581000

1. Yuran Pengajian – Unit Kewangan Pelajar di sambungan 1871, 1872, dan 1873 atau Unit Pengambilan dan Kemasukan, BPPs di sambungan 1166, 1165, 1063 dan 1056
2. Yuran Kokurikulum dan Senggang – Pusat Pembangunan Pelajar di sambungan 1210, 1843 dan 1864
3. Yuran Kolej – Unit Penginapan Pelajar, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1815, 1822, dan 1820
4. PTPTN/Penaja Lain – Unit Pinjaman/Biasiswa/Tajaan, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1845 atau 1854

Disediakan oleh:
Unit Pengambilan dan Kemasukan, Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs), UNIMAS
2 Ogos 2017
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015, Kemasukan September Sesi 2015/2016 & Kemasukan September Sesi 2016/2017)
PengajianRM 700.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,299.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2014/2015)
PengajianRM 700.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,393.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2013/2014)
PengajianRM 700.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,209.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2012/2013)
PengajianRM 700.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*Yuran KokurikulumRM 50.00
**PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
***JUMLAHRM 1,259.00

* Yuran Kokurikulum berjumlah RM300.00 – Dicaj sebanyak RM50.00 per semester bermula sesi 2012/2013 bagi pelajar baharu kemasukan September 2012/2013. Bagi pelajar program pengajian 4 tahun dan 5 tahun, bayaran yuran kokurikulum dicaj sehingga semester 6 sahaja.
** Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
*** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
PengajianRM 700.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,234.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
PengajianRM 700.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,228.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
Doktor Perubatan
Yuran Tidak Berulang*RM 750.00
Takaful (setahun sekali)RM 6.00
PengajianRM 900.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
Penginapan (Bilik Kongsi)RM 420.00
PelbagaiRM 120.00
JUMLAHRM 2, 276.00


Kejururawatan
Yuran Tidak Berulang*RM 750.00
Takaful (setahun sekali)RM 6.00
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
Penginapan (Bilik Kongsi)RM 414.00
PelbagaiRM 120.00
JUMLAHRM 2, 030.00


* Butiran Yuran Tidak Berulang
PendaftaranRM 20.00
Minggu Aluan PelajarRM 270.00
Kad MatrikRM 10.00
AlumniRM 100.00
Yuran KokurikulumRM 300.00
Yuran Pemeriksaan KesihatanRM 50.00
JUMLAHRM 750.00


NOTIS KEPADA PELAJAR SEMASA

Sila semak ringkasan jadual di bawah untuk jumlah yuran yang perlu dijelaskan berdasarkan jadual yuran yang bertepatan dengan sesi kemasukan saudara/saudari.

RINGKASAN JADUAL YURAN SEMESTER 1 2017/2018

Sebarang pertanyaan lanjut, sila rujuk notis pendaftaran di laman sesawang UNIMAS dan BPPs atau hubungi pihak berikut:

Talian UNIMAS : 082-581000

1. Yuran Pengajian – Unit Kewangan Pelajar di sambungan 1871, 1872, dan 1873 atau Unit Pengambilan dan Kemasukan, BPPs di sambungan 1166, 1165, 1063 dan 1056
2. Yuran Kokurikulum dan Senggang – Pusat Pembangunan Pelajar di sambungan 1210, 1843 dan 1864
3. Yuran Kolej – Unit Penginapan Pelajar, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1815, 1822, dan 1820
4. PTPTN/Penaja Lain – Unit Pinjaman/Biasiswa/Tajaan, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1845 atau 1854

Disediakan oleh:
Unit Pengambilan dan Kemasukan, Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs), UNIMAS
2 Ogos 2017
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015, Kemasukan September Sesi 2015/2016 & Kemasukan September Sesi 2016/2017)
Doktor Perubatan - Tahun 1
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 420.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,526.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015, Kemasukan September Sesi 2015/2016 & Kemasukan September Sesi 2016/2017)
Doktor Perubatan - Tahun 2
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 420.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,526.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015, Kemasukan September Sesi 2015/2016 & Kemasukan September Sesi 2016/2017)
Doktor Perubatan - Tahun 3
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 441.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,547.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015, Kemasukan September Sesi 2015/2016 & Kemasukan September Sesi 2016/2017)
Doktor Perubatan - Tahun 4
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 651.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,757.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015, Kemasukan September Sesi 2015/2016 & Kemasukan September Sesi 2016/2017)
Doktor Perubatan - Tahun 5
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 462.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,568.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015, Kemasukan September Sesi 2015/2016 & Kemasukan September Sesi 2016/2017)
Doktor Perubatan - Supplement 5+
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 441.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,547.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015, Kemasukan September Sesi 2015/2016 & Kemasukan September Sesi 2016/2017)
Kejururawatan Tahun 1, 2, 3 & 4
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,259.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2013/2014)
Doktor Perubatan - Tahun 2
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 420.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,436.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2013/2014)
Doktor Perubatan - Tahun 3
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 441.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,457.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2013/2014)
Doktor Perubatan - Tahun 4
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 651.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 2,893.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2013/2014)
Doktor Perubatan - Tahun 5
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 462.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,478.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2013/2014)
Supplement 5+
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 441.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,457.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2013/2014)
Kejururawatan Tahun 2, 3 & 4
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,169.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2012/2013)
Doktor Perubatan - Tahun 3
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*Yuran KokurikulumRM 50.00
**PenginapanRM 441.00
PengangkutanRM 30.00
***JUMLAHRM 1,507.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2012/2013)
Doktor Perubatan - Tahun 4
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*Yuran KokurikulumRM 50.00
**PenginapanRM 651.00
PengangkutanRM 30.00
***JUMLAHRM 1,717.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2012/2013)
Doktor Perubatan - Tahun 5
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*Yuran KokurikulumRM 50.00
**PenginapanRM 462.00
PengangkutanRM 30.00
***JUMLAHRM 1,528.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2012/2013)
Doktor Perubatan - Supplement 5+
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*Yuran KokurikulumRM 50.00
**PenginapanRM 441.00
PengangkutanRM 30.00
***JUMLAHRM 1,507.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2012/2013)
Kejururawatan Tahun 1, 2, 3 & 4
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*Yuran KokurikulumRM 50.00
**PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
***JUMLAHRM 1,219.00

* Yuran Kokurikulum berjumlah RM300.00 – Dicaj sebanyak RM50.00 per semester bermula sesi 2012/2013 bagi pelajar baharu kemasukan September 2012/2013. Bagi pelajar program pengajian 4 tahun dan 5 tahun, bayaran yuran kokurikulum dicaj sehingga semester 6 sahaja.
** Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
*** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
Doktor Perubatan - Tahun 4
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 651.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,692.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
Doktor Perubatan - Tahun 5
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 462.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,503.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
Supplement 5+
PengajianRM 900.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 441.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,482.00

BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
Kejururawatan Tahun 1, 2, 3 & 4
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,194.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN UNTUK PELAJAR BAHARU KEMASUKAN SEMESTER 1 SESI 2017/2018
Yuran Tidak Berulang*RM 750.00
Takaful (setahun sekali)RM 6.00
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
Penginapan (Bilik Kongsi)RM 414.00
PelbagaiRM 120.00
JUMLAHRM 2,030.00


* Butiran Yuran Tidak Berulang
PendaftaranRM 20.00
Minggu Aluan PelajarRM 270.00
Kad MatrikRM 10.00
AlumniRM 100.00
Yuran KokurikulumRM 300.00
Yuran Pemeriksaan KesihatanRM 50.00
JUMLAHRM 750.00


NOTIS KEPADA PELAJAR SEMASA

Sila semak ringkasan jadual di bawah untuk jumlah yuran yang perlu dijelaskan berdasarkan jadual yuran yang bertepatan dengan sesi kemasukan saudara/saudari.

RINGKASAN JADUAL YURAN SEMESTER 1 2017/2018

Sebarang pertanyaan lanjut, sila rujuk notis pendaftaran di laman sesawang UNIMAS dan BPPs atau hubungi pihak berikut:

Talian UNIMAS : 082-581000

1. Yuran Pengajian – Unit Kewangan Pelajar di sambungan 1871, 1872, dan 1873 atau Unit Pengambilan dan Kemasukan, BPPs di sambungan 1166, 1165, 1063 dan 1056
2. Yuran Kokurikulum dan Senggang – Pusat Pembangunan Pelajar di sambungan 1210, 1843 dan 1864
3. Yuran Kolej – Unit Penginapan Pelajar, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1815, 1822, dan 1820
4. PTPTN/Penaja Lain – Unit Pinjaman/Biasiswa/Tajaan, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1845 atau 1854

Disediakan oleh:
Unit Pengambilan dan Kemasukan, Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs), UNIMAS
2 Ogos 2017
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015, Kemasukan September Sesi 2015/2016 & Kemasukan September Sesi 2016/2017)
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,259.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2014/2015)
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,253.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2013/2014)
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,163.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2013/2014)
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,169.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2012/2013)
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*Yuran KokurikulumRM 50.00
**PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
***JUMLAHRM 1,219.00

* Yuran Kokurikulum berjumlah RM300.00 – Dicaj sebanyak RM50.00 per semester bermula sesi 2012/2013 bagi pelajar baharu kemasukan September 2012/2013. Bagi pelajar program pengajian 4 tahun dan 5 tahun, bayaran yuran kokurikulum dicaj sehingga semester 6 sahaja.
** Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
*** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2012/2013)
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,163.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,194.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,188.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN UNTUK PELAJAR BAHARU KEMASUKAN SEMESTER 1 SESI 2017/2018
Yuran Tidak Berulang*RM 750.00
Takaful (setahun sekali)RM 6.00
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
Penginapan (Bilik Kongsi)RM 414.00
PelbagaiRM 120.00
JUMLAHRM 2,030.00


* Butiran Yuran Tidak Berulang
PendaftaranRM 20.00
Minggu Aluan PelajarRM 270.00
Kad MatrikRM 10.00
AlumniRM 100.00
Yuran KokurikulumRM 300.00
Yuran Pemeriksaan KesihatanRM 50.00
JUMLAHRM 750.00


NOTIS KEPADA PELAJAR SEMASA

Sila semak ringkasan jadual di bawah untuk jumlah yuran yang perlu dijelaskan berdasarkan jadual yuran yang bertepatan dengan sesi kemasukan saudara/saudari.

RINGKASAN JADUAL YURAN SEMESTER 1 2017/2018

Sebarang pertanyaan lanjut, sila rujuk notis pendaftaran di laman sesawang UNIMAS dan BPPs atau hubungi pihak berikut:

Talian UNIMAS : 082-581000

1. Yuran Pengajian – Unit Kewangan Pelajar di sambungan 1871, 1872, dan 1873 atau Unit Pengambilan dan Kemasukan, BPPs di sambungan 1166, 1165, 1063 dan 1056
2. Yuran Kokurikulum dan Senggang – Pusat Pembangunan Pelajar di sambungan 1210, 1843 dan 1864
3. Yuran Kolej – Unit Penginapan Pelajar, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1815, 1822, dan 1820
4. PTPTN/Penaja Lain – Unit Pinjaman/Biasiswa/Tajaan, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1845 atau 1854

Disediakan oleh:
Unit Pengambilan dan Kemasukan, Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs), UNIMAS
2 Ogos 2017
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015, Kemasukan September Sesi 2015/2016 & Kemasukan September Sesi 2016/2017)
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,259.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2014/2015)
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,253.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2013/2014)
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,163.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2013/2014)
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,169.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2012/2013)
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*Yuran KokurikulumRM 50.00
**PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
***JUMLAHRM 1,219.00

* Yuran Kokurikulum berjumlah RM300.00 – Dicaj sebanyak RM50.00 per semester bermula sesi 2012/2013 bagi pelajar baharu kemasukan September 2012/2013. Bagi pelajar program pengajian 4 tahun dan 5 tahun, bayaran yuran kokurikulum dicaj sehingga semester 6 sahaja.
** Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
*** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2012/2013)
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,163.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,194.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,188.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN UNTUK PELAJAR BAHARU KEMASUKAN SEMESTER 1 SESI 2017/2018
Yuran Tidak Berulang*RM 750.00
Takaful (setahun sekali)RM 6.00
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
Penginapan (Bilik Kongsi)RM 414.00
PelbagaiRM 120.00
JUMLAHRM 1,920.00


* Butiran Yuran Tidak Berulang
PendaftaranRM 20.00
Minggu Aluan PelajarRM 270.00
Kad MatrikRM 10.00
AlumniRM 100.00
Yuran KokurikulumRM 300.00
Yuran Pemeriksaan KesihatanRM 50.00
JUMLAHRM 750.00


NOTIS KEPADA PELAJAR SEMASA

Sila semak ringkasan jadual di bawah untuk jumlah yuran yang perlu dijelaskan berdasarkan jadual yuran yang bertepatan dengan sesi kemasukan saudara/saudari.

RINGKASAN JADUAL YURAN SEMESTER 1 2017/2018

Sebarang pertanyaan lanjut, sila rujuk notis pendaftaran di laman sesawang UNIMAS dan BPPs atau hubungi pihak berikut:

Talian UNIMAS : 082-581000

1. Yuran Pengajian – Unit Kewangan Pelajar di sambungan 1871, 1872, dan 1873 atau Unit Pengambilan dan Kemasukan, BPPs di sambungan 1166, 1165, 1063 dan 1056
2. Yuran Kokurikulum dan Senggang – Pusat Pembangunan Pelajar di sambungan 1210, 1843 dan 1864
3. Yuran Kolej – Unit Penginapan Pelajar, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1815, 1822, dan 1820
4. PTPTN/Penaja Lain – Unit Pinjaman/Biasiswa/Tajaan, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1845 atau 1854

Disediakan oleh:
Unit Pengambilan dan Kemasukan, Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs), UNIMAS
2 Ogos 2017
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015, Kemasukan September Sesi 2015/2016 & Kemasukan September Sesi 2016/2017)
PengajianRM 550.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,149.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2014/2015)
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,143.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2013/2014)
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,053.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2013/2014)
PengajianRM 550.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,059.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2012/2013)
PengajianRM 550.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*Yuran KokurikulumRM 50.00
**PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
***JUMLAHRM 1,109.00

* Yuran Kokurikulum berjumlah RM300.00 – Dicaj sebanyak RM50.00 per semester bermula sesi 2012/2013 bagi pelajar baharu kemasukan September 2012/2013. Bagi pelajar program pengajian 4 tahun dan 5 tahun, bayaran yuran kokurikulum dicaj sehingga semester 6 sahaja.
** Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
*** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2012/2013)
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,053.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
PengajianRM 550.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,184.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,078.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN UNTUK PELAJAR BAHARU KEMASUKAN SEMESTER 1 SESI 2017/2018
Yuran Tidak Berulang*RM 750.00
Takaful (setahun sekali)RM 6.00
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
Penginapan (Bilik Kongsi)RM 414.00
PelbagaiRM 120.00
JUMLAHRM 2,030.00


* Butiran Yuran Tidak Berulang
PendaftaranRM 20.00
Minggu Aluan PelajarRM 270.00
Kad MatrikRM 10.00
AlumniRM 100.00
Yuran KokurikulumRM 300.00
Yuran Pemeriksaan KesihatanRM 50.00
JUMLAHRM 750.00


NOTIS KEPADA PELAJAR SEMASA

Sila semak ringkasan jadual di bawah untuk jumlah yuran yang perlu dijelaskan berdasarkan jadual yuran yang bertepatan dengan sesi kemasukan saudara/saudari.

RINGKASAN JADUAL YURAN SEMESTER 1 2017/2018

Sebarang pertanyaan lanjut, sila rujuk notis pendaftaran di laman sesawang UNIMAS dan BPPs atau hubungi pihak berikut:

Talian UNIMAS : 082-581000

1. Yuran Pengajian – Unit Kewangan Pelajar di sambungan 1871, 1872, dan 1873 atau Unit Pengambilan dan Kemasukan, BPPs di sambungan 1166, 1165, 1063 dan 1056
2. Yuran Kokurikulum dan Senggang – Pusat Pembangunan Pelajar di sambungan 1210, 1843 dan 1864
3. Yuran Kolej – Unit Penginapan Pelajar, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1815, 1822, dan 1820
4. PTPTN/Penaja Lain – Unit Pinjaman/Biasiswa/Tajaan, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1845 atau 1854

Disediakan oleh:
Unit Pengambilan dan Kemasukan, Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs), UNIMAS
2 Ogos 2017
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015, Kemasukan September Sesi 2015/2016 & Kemasukan September Sesi 2016/2017)
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,259.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2014/2015)
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,259.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2013/2014)
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,163.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2013/2014)
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,169.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2012/2013)
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*Yuran KokurikulumRM 50.00
**PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
***JUMLAHRM 1,219.00

* Yuran Kokurikulum berjumlah RM300.00 – Dicaj sebanyak RM50.00 per semester bermula sesi 2012/2013 bagi pelajar baharu kemasukan September 2012/2013. Bagi pelajar program pengajian 4 tahun dan 5 tahun, bayaran yuran kokurikulum dicaj sehingga semester 6 sahaja.
** Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
*** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2012/2013)
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,163.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
PengajianRM 660.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,194.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
PengajianRM 660.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,188.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN UNTUK PELAJAR BAHARU KEMASUKAN SEMESTER 1 SESI 2017/2018
Yuran Tidak Berulang*RM 750.00
Takaful (setahun sekali)RM 6.00
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
Penginapan (Bilik Kongsi)RM 414.00
PelbagaiRM 120.00
JUMLAHRM 1,920.00


* Butiran Yuran Tidak Berulang
PendaftaranRM 20.00
Minggu Aluan PelajarRM 270.00
Kad MatrikRM 10.00
AlumniRM 100.00
Yuran KokurikulumRM 300.00
Yuran Pemeriksaan KesihatanRM 50.00
JUMLAHRM 750.00


NOTIS KEPADA PELAJAR SEMASA

Sila semak ringkasan jadual di bawah untuk jumlah yuran yang perlu dijelaskan berdasarkan jadual yuran yang bertepatan dengan sesi kemasukan saudara/saudari.

RINGKASAN JADUAL YURAN SEMESTER 1 2017/2018

Sebarang pertanyaan lanjut, sila rujuk notis pendaftaran di laman sesawang UNIMAS dan BPPs atau hubungi pihak berikut:

Talian UNIMAS : 082-581000

1. Yuran Pengajian – Unit Kewangan Pelajar di sambungan 1871, 1872, dan 1873 atau Unit Pengambilan dan Kemasukan, BPPs di sambungan 1166, 1165, 1063 dan 1056
2. Yuran Kokurikulum dan Senggang – Pusat Pembangunan Pelajar di sambungan 1210, 1843 dan 1864
3. Yuran Kolej – Unit Penginapan Pelajar, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1815, 1822, dan 1820
4. PTPTN/Penaja Lain – Unit Pinjaman/Biasiswa/Tajaan, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1845 atau 1854

Disediakan oleh:
Unit Pengambilan dan Kemasukan, Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs), UNIMAS
2 Ogos 2017
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015, Kemasukan September Sesi 2015/2016 & Kemasukan September Sesi 2016/2017)
PengajianRM 550.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,149.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2014/2015)
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,143.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2013/2014)
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,053.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2013/2014)
PengajianRM 550.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,059.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2012/2013)
PengajianRM 550.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*Yuran KokurikulumRM 50.00
**PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
***JUMLAHRM 1,109.00

* Yuran Kokurikulum berjumlah RM300.00 – Dicaj sebanyak RM50.00 per semester bermula sesi 2012/2013 bagi pelajar baharu kemasukan September 2012/2013. Bagi pelajar program pengajian 4 tahun dan 5 tahun, bayaran yuran kokurikulum dicaj sehingga semester 6 sahaja.
** Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
*** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2012/2013)
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,053.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
PengajianRM 550.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,184.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2011/2012 dan ke bawah)
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
SenggangRM 25.00
*PenginapanRM 393.00
PengangkutanRM 30.00
**JUMLAHRM 1,078.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN UNTUK PELAJAR BAHARU KEMASUKAN SEMESTER 1 SESI 2017/2018
Yuran Tidak Berulang*RM 750.00
Takaful (setahun sekali)RM 6.00
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
Penginapan (Bilik Kongsi)RM 414.00
PelbagaiRM 120.00
JUMLAHRM 1,920.00


* Butiran Yuran Tidak Berulang
PendaftaranRM 20.00
Minggu Aluan PelajarRM 270.00
Kad MatrikRM 10.00
AlumniRM 100.00
Yuran KokurikulumRM 300.00
Yuran Pemeriksaan KesihatanRM 50.00
JUMLAHRM 750.00


NOTIS KEPADA PELAJAR SEMASA

Sila semak ringkasan jadual di bawah untuk jumlah yuran yang perlu dijelaskan berdasarkan jadual yuran yang bertepatan dengan sesi kemasukan saudara/saudari.

RINGKASAN JADUAL YURAN SEMESTER 1 2017/2018

Sebarang pertanyaan lanjut, sila rujuk notis pendaftaran di laman sesawang UNIMAS dan BPPs atau hubungi pihak berikut:

Talian UNIMAS : 082-581000

1. Yuran Pengajian – Unit Kewangan Pelajar di sambungan 1871, 1872, dan 1873 atau Unit Pengambilan dan Kemasukan, BPPs di sambungan 1166, 1165, 1063 dan 1056
2. Yuran Kokurikulum dan Senggang – Pusat Pembangunan Pelajar di sambungan 1210, 1843 dan 1864
3. Yuran Kolej – Unit Penginapan Pelajar, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1815, 1822, dan 1820
4. PTPTN/Penaja Lain – Unit Pinjaman/Biasiswa/Tajaan, Pusat Khidmat Pelajar di sambungan 1845 atau 1854

Disediakan oleh:
Unit Pengambilan dan Kemasukan, Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs), UNIMAS
2 Ogos 2017
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan September Sesi 2014/2015, Kemasukan September Sesi 2015/2016 & Kemasukan September Sesi 2016/2017)
PengajianRM 550.00
TakafulRM 6.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,149.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.
BUTIRAN YURAN PELAJAR SEMASA SEMESTER 1 SESI 2017/2018
(Bagi Pelajar Kemasukan Semester 2 Sesi 2014/2015)
PengajianRM 550.00
KesihatanRM 25.00
MakmalRM 50.00
Tabung KebajikanRM 5.00
*PenginapanRM 393.00
PelbagaiRM 120.00
**JUMLAHRM 1,143.00

* Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.
** Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Old Fees

Fakulti / Pusat Yuran Tidak Berulang* (RM) Takaful*setahun sekali* (RM) Pengajian (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) Penginapan*bilik kongsi* (RM) Pengangkutan (RM) Pelbagai (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Kejuruteraan 630.00 6.00 700.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,959.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 630.00 6.00 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,919.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 630.00 6.00 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,919.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 630.00 6.00 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,919.00
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Program Kejururawatan
630.00 6.00 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,919.00
Fakulti Sains Sosial 630.00 6.00 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,809.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 630.00 6.00 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,809.00
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 630.00 6.00 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,809.00
Fakulti Pengajian Bahasa dan Pengajian Komunikasi 630.00 6.00 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,809.00

*Butiran Yuran Tidak Berulang
Pendaftaran : RM20.00
Minggu Aluan Pelajar : RM270.00
Kad Matrik : RM10.00
Alumni : RM30.00
Yuran Kokurikulum : RM300.00
Jumlah : RM630.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.

Fakulti / Butir-butir Yuran Pengajian (RM) Takaful (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) Pelbagai (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00
Faculti Kejuruteraan 700.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,329.00
Faculti Perubatan dan Sains Kesihatan
 • Doktor Perubatan
 • Tahun 1
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 504.00 30.00 120.00 1,640.00
 • Tahun 2
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 534.00 30.00 120.00 1,670.00
 • Tahun 3
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 534.00 30.00 120.00 1,670.00
 • Tahun 4
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 774.00 30.00 120.00 1,910.00
 • Tahun 5
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 753.00 30.00 120.00 1,889.00
 • Supplement 5+
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 543.00 30.00 120.00 1,679.00
 • Kejururawatan
  Tahun 1, 2, 3 & 4
660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00
Fakulti Pengajian Bahasa dan Pengajian Komunikasi 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti / Butir-butir Yuran Pengajian (RM) Takaful (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) Pelbagai (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00
Faculti Kejuruteraan 700.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,329.00
Faculti Perubatan dan Sains Kesihatan
 • Doktor Perubatan
 • Tahun 1
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 504.00 30.00 120.00 1,640.00
 • Tahun 2
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 534.00 30.00 120.00 1,670.00
 • Tahun 3
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 534.00 30.00 120.00 1,670.00
 • Tahun 4
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 774.00 30.00 120.00 1,910.00
 • Tahun 5
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 753.00 30.00 120.00 1,889.00
 • Supplement 5+
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 543.00 30.00 120.00 1,679.00
 • Kejururawatan
  Tahun 1, 2, 3 & 4
660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,289.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00
Fakulti Pengajian Bahasa dan Pengajian Komunikasi 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,179.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti Yuran Pengajian (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) Pelbagai (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Kejuruteraan 700.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,323.00
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,173.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,283.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,283.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,173.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,283.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,173.00
Fakulti Pengajian Bahasa dan Pengajian Komunikasi 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 120.00 1,173.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti Yuran Pengajian (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,053.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,163.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,163.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,053.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,163.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,053.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti / Butir-butir Yuran Pengajian (RM) Takaful (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,059.00
Fakulti Kejuruteraan 700.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,209.00
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 • Doktor Perubatan
 • Tahun 2
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 534.00 30.00 1,550.00
 • Tahun 3
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 534.00 30.00 1,550.00
 • Tahun 4
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 774.00 30.00 1,790.00
 • Tahun 5
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 753.00 30.00 1,769.00
 • Supplement 5+
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 543.00 30.00 1,559.00
 • Kejururawatan
  Tahun 2,3 & 4
660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,169.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,169.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,169.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,059.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,169.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,059.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti / Butir-butir Yuran Pengajian (RM) Takaful (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) *Yuran Kokurikulum (RM) **Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) ***JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,114.00
Fakulti Kejuruteraan 700.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,264.00
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 • Doktor Perubatan
 • Tahun 3
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 534.00 30.00 1,605.00
 • Tahun 4
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 774.00 30.00 1,845.00
 • Tahun 5
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 753.00 30.00 1,824.00
 • Supplement 5+
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 543.00 30.00 1,614.00
 • Kejururawatan
  Tahun 1, 2, 3 & 4
660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,224.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,224.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,224.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,114.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,224.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 55.00 393.00 30.00 1,114.00

*Yuran Kokurikulum berjumlah RM300.00 – Dicaj sebanyak RM55.00 per semester bermula sesi 2012/2013 bagi pelajar baharu kemasukan September 2012/2013. Bagi pelajar program pengajian 4 tahun dan 5 tahun, bayaran yuran kokurikulum dicaj sehingga semester 6 sahaja.

**Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.

***Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti Yuran Pengajian (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,053.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,163.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,163.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,053.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,163.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 25.00 50.00 5.00 393.00 30.00 1,053.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti / Butir-butir Yuran Pengajian (RM) Takaful (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) Yuran Senggang (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,084.00
Fakulti Kejuruteraan 700.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,234.00
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 • Doktor Perubatan
 • Tahun 4
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 774.00 30.00 1,815.00
 • Tahun 5
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 753.00 30.00 1,794.00
 • Supplement 5+
900.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 543.00 30.00 1,584.00
 • Kejururawatan
  Tahun 1, 2, 3 & 4
660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,194.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,194.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,194.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,084.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,194.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 6.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,084.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing.

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.

Fakulti Yuran Pengajian (RM) Kesihatan (RM) Makmal (RM) Tabung Kebajikan (RM) Yuran Senggang (RM) *Penginapan (RM) Pengangkutan (RM) **JUMLAH (RM)
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,078.00
Fakulti Kejuruteraan 700.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,228.00
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 660.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,188.00
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 660.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,188.00
Fakulti Sains Sosial 550.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,078.00
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 660.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,188.00
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 550.00 25.00 50.00 5.00 25.00 393.00 30.00 1,078.00

*Yuran Penginapan adalah berdasar kadar bilik kongsi sahaja. Sila rujuk maklumat kadar bagi bilik seorang dengan pihak kolej kediaman masing-masing

**Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk yuran penginapan. Bagi pelajar yang tidak menginap di kolej kediaman, jumlah yuran yang perlu dijelaskan adalah jumlah keseluruhan yuran tolak dengan yuran penginapan.