Kemasukan September (Rayuan Fasa 2) Sesi 2018/2019 Bagi Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf

Sila layari http://www.unimas.my atau https://estudent.unimas.my/eDaftar untuk mengesahkan penerimaan tawaran dan mendaftar sebagai pelajar baharu ke Program Ijazah Sarjana Muda UNIMAS bagi kemasukan September Sesi 2018/2019.

Bil Perkara Tarikh
1

Hebahan Keputusan di https://jpt.unimas.my (mulai jam 12 tengahari)

*Semakan surat tawaran boleh dibuat mulai 15 September 2018 (mulai jam 12 tengahari)

 14 September 2018
 2 Pengesahan penerimaan tawaran secara atas talian di www.unimas.my atau https://estudent.unimas.my/eDaftar  15 hingga 21 September 2018
 3

Pembayaran yuran secara e-Payment UNIMAS, di kaunter Bank Islam atau di kaunter Unit Kewangan Pelajar UNIMAS.  

Arus Perdana (UPU)/Asasi UNIMAS

Kaedah

Capaian / Lokasi

Tempoh Bayar

Tempoh Pendaftaran Online (e-Daftar)

Online Payment

https://payportal.unimas.my/epayment/

 Mulai 15 sehingga 21 September 2018 Mulai 15 September 2018 dan 15 minit selepas transaksi pembayaran Berjaya sehingga 21 September 2018

Kaunter UKP


Masa Operasi:
8 pagi - 4.30 petang

Unit Kewangan Pelajar (UKP), Aras G, Bangunan Hal Ehwal Pelajar (BHEP), Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan

Tel: 082-581871/72/73/79

 Mulai 18 sehingga 21 September 2018
(Hari bekerja sahaja)
Mulai 18 September 2018 dan 1 hari bekerja selepas transaksi pembayaran di kaunter UKP sehingga 21 September 2018

 4 Pendaftaran pelajar secara atas talian di https://estudent.unimas.my/eDaftar  15 sehingga 21 September 2018
 5 Pendaftaran kolej kediaman   3 & 20 & 21 September 2018
7 Perkuliahan semester 1 2018/2019 bermula 10 September 2018

Sebarang pertanyaan berhubung pengesahan penerimaan dan pendaftaran, sila hubungi:

Unit Pengambilan dan Kemasukan
Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan, Sarawak

Tel : 082-581000 sambungan 1166/1165/1063/1056 (Waktu Pejabat)
Emel : adminbpps@unimas.my
Web: http://www.bpps.unimas.my

Kemasukan September (Rayuan Fasa 1) Sesi 2018/2019 Bagi Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf

Sila layari http://www.unimas.my atau https://estudent.unimas.my/eDaftar untuk mengesahkan penerimaan tawaran dan mendaftar sebagai pelajar baharu ke Program Ijazah Sarjana Muda UNIMAS bagi kemasukan September Sesi 2018/2019.

Bil Perkara Tarikh
1

Hebahan Keputusan di https://jpt.unimas.my (mulai jam 12 tengahari)

*Semakan surat tawaran boleh dibuat mulai 28 Ogos 2018

 27 Ogos 2018
 2 Pengesahan penerimaan tawaran secara atas talian di www.unimas.my atau https://estudent.unimas.my/eDaftar
(mulai jam 12 tengahari)
 28 hingga 30 Ogos 2018
 3

Pembayaran yuran secara e-Payment UNIMAS, di kaunter Bank Islam atau di kaunter Unit Kewangan Pelajar UNIMAS.  

Arus Perdana (UPU)/Asasi UNIMAS

Kaedah

Capaian / Lokasi

Tempoh Bayar

Tempoh Pendaftaran Online (e-Daftar)

Online Payment

https://payportal.unimas.my/epayment/

 Mulai 28 Ogos 2018 sehingga 31 Ogos 2018 Mulai 28 Ogos 2018 dan 15 minit selepas transaksi pembayaran Berjaya sehingga 2 September 2018

Kaunter UKP


Masa Operasi:
8 pagi - 4.30 petang

Unit Kewangan Pelajar (UKP), Aras G, Bangunan Hal Ehwal Pelajar (BHEP), Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan

Tel: 082-581871/72/73/79

 Mulai 28 Ogos 2018 sehingga  30 Ogos  2018
(Hari bekerja sahaja)
Mulai 28 Ogos 2018 dan 1 hari bekerja selepas transaksi pembayaran di kaunter UKP sehingga 2 September 2018

 4 Pendaftaran pelajar secara atas talian di https://estudent.unimas.my/eDaftar  28 Ogos hingga 2 September 2018
 5 Pendaftaran kolej kediaman   3 & 4 September 2018
 6 Minggu Aluan Pelajar  5 hingga 9 September 2018
7 Perkuliahan semester 1 2018/2019 bermula 10 September 2018

Sebarang pertanyaan berhubung pengesahan penerimaan dan pendaftaran, sila hubungi:

Unit Pengambilan dan Kemasukan
Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan, Sarawak

Tel : 082-581000 sambungan 1166/1165/1063/1056 (Waktu Pejabat)
Emel : adminbpps@unimas.my
Web: http://www.bpps.unimas.my

Kemasukan September Sesi 2018/2019 Bagi Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf (Arus Perdana)

Sila layari http://www.unimas.my atau https://estudent.unimas.my/eDaftar untuk mengesahkan penerimaan tawaran dan mendaftar sebagai pelajar baharu ke Program Ijazah Sarjana Muda UNIMAS bagi kemasukan September Sesi 2018/2019.

Bil Perkara Tarikh
1

Hebahan Keputusan di https://jpt.unimas.my (mulai jam 12 tengahari)

*Semakan surat tawaran boleh dibuat mulai 2 Ogos 2018

 31 Julai 2018
 2 Pengesahan penerimaan tawaran secara atas talian di www.unimas.my atau https://estudent.unimas.my/eDaftar
(mulai jam 12 tengahari)
 2 hingga 10 Ogos 2018
 3

Pembayaran yuran secara e-Payment UNIMAS, di kaunter Bank Islam atau di kaunter Unit Kewangan Pelajar UNIMAS.  

Arus Perdana (UPU)/Asasi UNIMAS

Kaedah

Capaian / Lokasi

Tempoh Bayar

Tempoh Pendaftaran Online (e-Daftar)

Online Payment

https://payportal.unimas.my/epayment/

 Mulai 2 Ogos 2018 sehingga 31 Ogos 2018 Mulai 2 Ogos 2018 dan 15 minit selepas transaksi pembayaran Berjaya sehingga 2 September 2018

Kaunter UKP


Masa Operasi:
8 pagi - 4.30 petang

Unit Kewangan Pelajar (UKP), Aras G, Bangunan Hal Ehwal Pelajar (BHEP), Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan

Tel: 082-581871/72/73/79

 Mulai 2 Ogos 2018 sehingga  30 Ogos  2018
(Hari bekerja sahaja)
Mulai 3 Ogos 2018 dan 1 hari bekerja selepas transaksi pembayaran di kaunter UKP sehingga 2 September 2018

Kaunter Bank Islam

Mana-mana Cawangan Bank Islam di Malaysia  Mulai 9 Ogos 2018 sehingga  29 Ogos  2018 2 hari bekerja, selepas transaksi pembayaran di kaunter Bank Islam sehingga 2 September 2018

 4 Pendaftaran pelajar secara atas talian di https://estudent.unimas.my/eDaftar  2 Ogos hingga 2 September 2018
 5 Pendaftaran kolej kediaman   3 & 4 September 2018
 6 Minggu Aluan Pelajar  5 hingga 9 September 2018
7 Perkuliahan semester 1 2018/2019 bermula 10 September 2018

Sebarang pertanyaan berhubung pengesahan penerimaan dan pendaftaran, sila hubungi:

Unit Pengambilan dan Kemasukan
Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan, Sarawak

Tel : 082-581000 sambungan 1166/1165/1063/1056 (Waktu Pejabat)
Emel : adminbpps@unimas.my
Web: http://www.bpps.unimas.my