Pre-University Admission Announcement /
Hebahan Kemasukan Pra-Universiti

Kemasukan Sesi 2018/2019 Bagi Program Asasi Sains UNIMAS

Sila layari http://www.unimas.my atau https://asasi.unimas.my/PPUeDaftar/semak   untuk mengesahkan penerimaan tawaran dan mendaftar sebagai pelajar baharu ke Program Asasi Sains UNIMAS bagi Sesi 2018/2019.

Bil

Perkara

Tarikh

 

1

Hebahan Keputusan di http://upu.mohe.gov.my
(mulai jam 12 tengahari)
*Semakan surat tawaran boleh dibuat mulai 21 Mei 2018

21 Mei 2018

 

2

Pengesahan penerimaan tawaran secara atas talian
di www.unimas.my atau https://asasi.unimas.my/PPUeDaftar/semak

21 Mei 2018 hingga
10 Jun 2018

3

Pembayaran yuran secara e-Payment UNIMAS atau di kaunter Unit Kewangan Pelajar UNIMAS.
Pembayaran boleh dibuat melalui  ePayment /kaunter Unit Kewangan Pelajar UNIMAS. Bagi Pelajar Program Asasi Sains kemasukan melalui sistem UPU yang mempunyai kekangan dari segi kewangan, pelajar boleh memaklumkan kepada pegawai bertugas semasa pendaftaran untuk permohonan penangguhan bayaran yuran. Pelajar diberikan keluwesan untuk membayar yuran semester selewat-lewatnya sebelum minggu peperiksaan pada semester berkenaan. Bagi pelajar-pelajar yang layak mendapat Bantuan Kewangan Asasi, yuran pengajian dan kolej akan ditolak secara terus dari jumlah bantuan kewangan pada setiap semester.

21 Mei 2018 hingga
10 Jun 2018

4

Pendaftaran pelajar secara atas talian di https://asasi.unimas.my/PPUeDaftar/daftar

21 Mei 2018 hingga
10 Jun 2018

5

Pendaftaran kolej kediaman di DeTAR PUTRA, UNIMAS

21 Jun 2018

6

Minggu Aluan Pelajar

21 Jun 2018 hingga
23 Jun 2018

7

Perkuliahan semester 1 2018/2019 bermula


25 Jun 2018

Sebarang pertanyaan berhubung pengesahan penerimaan dan pendaftaran, sila hubungi:

Pusat Pengajian Pra-Universiti
Universiti Malaysia Sarawak
Tel : 082-581000 sambungan 2479/2294/2480 (Waktu Pejabat)
Emel : pppu@unimas.my
WEB : www.pppu.unimas.my

Permohonan Ke Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi Akademik 2018/2019

Semakan Panggilan Temuduga

Sila klik pada pautan https://jpt.unimas.my/HebahanTemuduga untuk semakan panggilan ke temuduga bagi calon yang memohon ke program bertemuduga di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Nota : Kegagalan calon untuk mengesahkan kehadiran dan hadir sesi temuduga seperti tarikh yang telah ditetapkan akan menyebabkan permohonan untuk mengikuti pengajian ke UNIMAS tidak dipertimbangkan.

Bil

Perkara

Tarikh

1

Semakan Panggilan Temuduga

(Semakan mulai jam 12 tengahari) dan Pengesahan hadir Temuduga

11 Mei 2018

2

Tarikh Temuduga

(Calon yang menerima panggilan temuduga boleh menyemak tarikh, masa & lokasi temuduga dalam surat panggilan temuduga)
Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:

Unit Pengambilan dan Kemasukan
Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs)
Universiti Malaysia Sarawak
Tel : 082-581000 sambungan 1056/1063/1065 (Waktu Pejabat)
Emel : admissionug@unimas.my