COVID-19 UPDATES

MAKLUMAN TERKINI COVID-19 UNIMAS

Penerbitan dan e-poster

Langkah-langkah Tambahan Pencegahan Penularan Virus Covid-19 di UNIMAS
Garis Panduan Kes COVID-19 di UNIMAS
Waktu Operasi Kolej di UNIMAS
Pengoperasian Pejabat di UNIMAS

Kenyataan Rasmi/Media

Kenyataan Media Pengoperasian IPT Semasa PKP
1 Jun-14 Jun 2021

Quicklinks

Prosedur Operasi Standard (SOP) Menangani Penularan COVID-19

Buku Panduan SOP yang dikeluarkan oleh UNIMAS

UNIMAS Hotline during Movement Control Order

Hubungi mereka di...

SOP terkini daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBNS) Sarawak

Untuk info keseluruhan, sila layari laman web berkenaan.

Ekot SOP, Ngintu Sama Dirik

PEMATUHAN PROSEDUR OPERASI STANDARD ADALAH TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Pemakaian

Untuk merangka panduan pengoperasian Pusat Tanggung Jawab (PTj), semua staf dan pelajar diminta untuk mematuhi panduan umum ini serta lain-lain panduan serta rujukan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan khususnya Majlis Keselamatan Negara (MKN), Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak (JPBNS) dan universiti dari semasa ke semasa.

Pelanggaran Prosedur Operasi Standard (SOP)

Tindakan tatatertib boleh diambil terhadap staf dan pelajar yang gagal mematuhi peraturan-peraturan yang dikuat kuasakan.

Tarikh kuat kuasa

12 Oktober 2020 sehingga satu tempoh yang akan ditentukan oleh universiti.

Image
Image

Daftar Kehadiran

WAJIB direkodkan melalui aplikasi UNIMAS We Care / QR Code
Image

Penjarakan Fizikal

Penjarakan fizikal yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

Image

Pemeriksaan Suhu

Suhu badan >37.5°C TIDAK DIBENARKAN masuk.
Image

Saringan Gejala

Yang bergejala TIDAK DIBENARKAN masuk ke kampus.

Image

Kebersihan Tangan

Kerap cuci tangan dengan sabun dan air / hand sanitiser
Image

Pembersihan dan Nyah Kuman

Disinfeksi permukaan bekerja sebelum memulakan tugas dan selepas aktiviti seharian.

Image
Image

PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) UNTUK PELAJAR

Semua pelajar perlu memohon kelulusan untuk kembali ke kampus daripada Dekan Fakulti masing-masing secara dalam talian, melalui pautan entry.ia.unimas.my.

PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) UNTUK STAF

KEMASUKAN KE NEGERI SARAWAK

Staf perlu merujuk kepada nasihat terkini dari Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak (JPBNS) berkaitan perjalanan masuk ke Negeri Sarawak.

KUARANTIN

  • Staf yang menerima perintah kuarantin/Stay Home Notice (secara lisan atau bertulis) dari Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) perlu memaklumkan Pendaftar dan Pusat Kesihatan UNIMAS.
  • Staf TIDAK dibenarkan sama sekali kembali bertugas sehingga mendapat Release Order Notice (secara lisan atau bertulis) dari Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Hal ini perlu dimaklumkan kepada Pendaftar dan Pusat Kesihatan UNIMAS.
Image

PENGANJURAN AKTIVITI DI KAMPUS

  • Staf yang berhasrat untuk menganjurkan aktiviti (termasuk kursus, bengkel, seminar dsb) perlu memohon kelulusan dari Jawatankuasa COVID-19 UNIMAS secara dalam talian, melalui pautan myactivity.ia.unimas.my. Permohonan perlu diisi 7 hari sebelum aktiviti dijalankan.
  • Penganjuran aktiviti (termasuk kursus, bengkel, seminar) yang melibatkan peserta luar adalah TIDAK dibenarkan dalam tempoh PKPP ini.

RUANG FASILITI DAN PERKHIDMATAN DI UNIMAS

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Muat turun

Image

Prosedur Operasi Standard (SOP) Menangani Penularan COVID-19
UNIMAS Hotline during Movement Control Order
Garis Panduan Pelaksanaan Solat Jumaat (PKPB)
Image
Image
Image
Image