KEMASUKAN SEPTEMBER SESI 2021/2022 BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF

Sila layari http://www.unimas.my atau https://estudent.unimas.my/eDaftar untuk mengesahkan penerimaan tawaran dan mendaftar sebagai pelajar baharu ke Program Ijazah Sarjana Muda UNIMAS bagi kemasukan September Sesi 2021/2022.

BIL
PERKARA
TARIKH
1

Hebahan Keputusan di https://jpt.unimas.my (mulai jam 12 tengah hari)

18 Oktober 2021
2

Semakan surat tawaran dan pengesahan penerimaan tawaran secara atas talian adalah mulai 12.00 tengah hari

di www.unimas.my atau https://estudent.unimas.my/eDaftar

20 Oktober 2021 – 24 Oktober 2021
3

Pembayaran yuran secara e-Payment UNIMAS

Pelajar Baharu Sesi 2020/2021

Kaedah  : Online Payment

Capaian : https://payportal.unimas.my/epayment/

Tempoh Bayar : 
Mulai 21 Oktober 2021 sehingga 24 Oktober 2021

Tempoh Pendaftaran Online (e-Daftar) : 
Mulai 21 Oktober 2021 dan 30 minit selepas transaksi pembayaran Berjaya sehingga 24 Oktober 2021

4

Pendaftaran pelajar secara atas talian di https://estudent.unimas.my/eDaftar

Pendaftaran Kursus di https://smpweb.unimas.my/CourseRegistration

21 Oktober hingga 24 Oktober 2021 

5

Pendaftaran kolej kediaman hendaklah mengemukakan permohonan dalam talian melalui “Campus Entry Management UNIMAS" di pautan http://entry.ia.unimas.my

6

Perkuliahan semester 1 2021/2022 bermula

25 Oktober 2021 

Sebarang pertanyaan berhubung pengesahan penerimaan dan pendaftaran, sila hubungi:

Unit Pengambilan dan Kemasukan,
Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS),
94300 Kota Samarahan, Sarawak

Tel : 082-581000 sambungan 1165/1063/1056/1166 (Waktu Pejabat)
Emel: admisionug@unimas.my
Web: https://www.bpps.unimas.my