KEMASUKAN PELAJAR KE UNIVERSITI AWAM (UA) PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF BAGI SESI AKADEMIK 2022/2023

RAYUAN

BIL
PERKARA
TARIKH
1

Hebahan keputusan mulai jam 12.00 tengah hari di https://jpt.unimas.my

25 Oktober 2022 (Jam 12.00 tengah hari)

2

Calon dikehendaki untuk membuat pengesahan penerimaan tawaran secara dalam talian mulai jam 12.00 tengah hari di https://estudent.unimas.my/eDaftar

26 Oktober 2022 – 30 Oktober 2022 (Jam 12.00 tengahari)
3

Pembayaran yuran pengajian secara dalam talian di https://payportal.unimas.my/epayment

27 Oktober 2022 

4

Pendaftaran pelajar secara dalam talian mulai jam 12.00 tengah hari di https://estudent.unimas.my/eDaftar/daftar_login.jsp

27 Oktober 2022  - 31 Oktober 2022 (Jam 12.00 tengah hari) 

5
Pendaftaran Kolej Kediaman
(Pendaftaran bermula jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang)

30 Oktober 2022

6

Perkuliahan Bermula

31 Oktober 2022

Sebarang pertanyaan berhubung pengesahan penerimaan dan pendaftaran, sila hubungi:


Unit Pengambilan dan Kemasukan
Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan, Sarawak

Telefon: 082-581166 / 1056 / 1063 / 1165
Emel: admisionug@unimas.my
Laman Web: https://www.bpps.unimas.my