KEMASUKAN SEPTEMBER SESI 2020/2021 BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF (RAYUAN FASA 2)

Sila layari http://www.unimas.my atau https://estudent.unimas.my/eDaftar untuk mengesahkan penerimaan tawaran dan mendaftar sebagai pelajar baharu ke Program Ijazah Sarjana Muda UNIMAS bagi kemasukan September Sesi 2020/2021.
Bil  
Perkara
Tarikh
  1

 Hebahan Keputusan di https://jpt.unimas.my (mulai jam 12 tengah hari)
 *Semakan surat tawaran boleh dibuat mulai 21 Oktober 2020 (mulai jam 2.00 petang)

19 Oktober 2020
  2

 Pengesahan penerimaan tawaran secara atas talian mulai 12.00 tengah hari

21 hingga 26
Oktober  2020

 
 3

Pembayaran yuran secara e-Payment UNIMAS.

Pelajar Baharu Sesi 2020/2021

Kaedah

Capaian/Lokasi

Tempoh Bayar

Online Payment

https://payportal.unimas.my/epayment/ 

Mulai 22 Oktober 2020 sehingga

26 Oktober 2020 4

Pendaftaran pelajar secara atas talian di https://estudent.unimas.my/eDaftar

Panduan Pendaftaran Kursus

https://smpweb.unimas.my/CourseRegistration

22 hingga 26
Oktober 2020
 5
Kolej kediaman – Sila berhubung dengan pihak Kolej Kediaman sekiranya ada keperluan penginapan (rujuk lampiran 1).
 
 

Sebarang pertanyaan berhubung pengesahan penerimaan dan pendaftaran, sila hubungi:

Unit Pengambilan dan Kemasukan
Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan, Sarawak

Tel : 082-581000 sambungan 1166/1165/1063/1056 (Waktu Pejabat)
Emel : admisionug@unimas.my
Web: http://www.bpps.unimas.my

KEMASUKAN SEPTEMBER SESI SEPTEMBER SESI 2020/2021 BAGI PROGRAM PENGJIAN LEPASAN STPM/SETARAF (RAYUAN FASA 1)

Sila layari http://www.unimas.my atau https://estudent.unimas.my/eDaftar untuk mengesahkan penerimaan tawaran dan mendaftar sebagai pelajar baharu ke Program Ijazah Sarjana Muda UNIMAS bagi kemasukan September Sesi 2020/2021.
Bil  
Perkara
Tarikh
  1

 Hebahan Keputusan di https://jpt.unimas.my (mulai jam 12 tengah hari)
 *Semakan surat tawaran boleh dibuat mulai 24 September 2020 (mulai jam 2.00 petang)

 23 September 2020
  2

 Pengesahan penerimaan tawaran secara atas talian mulai 12.00 tengah hari
 24 hingga
 27 September 2020
 
 3

Pembayaran yuran secara e-Payment UNIMAS.

Pelajar Baharu Sesi 2020/2021

Kaedah

Capaian/Lokasi

Tempoh Bayar

Tempoh Pendaftaran Online (e-Daftar)

Online Payment

https://payportal.unimas.my/epayment/ 

Mulai 29 September 2020 sehingga 9 Oktober 2020

Mulai 29 September 2020 dan 30 minit selepas transaksi pembayaran Berjaya sehingga 9 Oktober 2020

 4
 Pendaftaran pelajar secara atas talian   di https://estudent.unimas.my/eDaftar
 29 September hingga
 9 
Oktober 2020
 5
 Pendaftaran kolej kediaman (berdasarkan tarikh yang telah ditetapkan dalam surat tawaran)
 6
 Minggu Aluan Pelajar
 9 hingga
 11 Oktober
 2020
 7
 Perkuliahan semester 1 2020/2021 bermula
 12 Oktober 2020

Sebarang pertanyaan berhubung pengesahan penerimaan dan pendaftaran, sila hubungi:

Unit Pengambilan dan Kemasukan
Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan, Sarawak

Tel : 082-581000 sambungan 1166/1165/1063/1056 (Waktu Pejabat)
Emel : admisionug@unimas.my
Web: http://www.bpps.unimas.my

KEMASUKAN SEPTEMBER SESI 2020/2021 BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF

Sila layari http://www.unimas.my atau https://estudent.unimas.my/eDaftar untuk mengesahkan penerimaan tawaran dan mendaftar sebagai pelajar baharu ke Program Ijazah Sarjana Muda UNIMAS bagi kemasukan September Sesi 2020/2021

Bil

Perkara

Tarikh

 

1

 Hebahan Keputusan di https://jpt.unimas.my (mulai jam 12 tengah hari)

 *Semakan surat tawaran boleh dibuat mulai 19 Ogos 2020 (mulai jam 2.00 petang)

 18 Ogos 2020

 

2

 Pengesahan penerimaan tawaran secara atas talian mulai 12.00 tengah hari

 di www.unimas.my atau https://estudent.unimas.my/eDaftar

19 hingga
26 Ogos 2020

 

3

 Pembayaran yuran secara e-Payment UNIMAS.

Pelajar Baharu Sesi 2020/2021

Kaedah

Capaian/Lokasi

Tempoh Bayar

Tempoh Pendaftaran Online 
(e-Daftar)

Online Payment

https://payportal.unimas.my/epayment/ 

Mulai 24 Ogos 2020 sehingga 9 Oktober 2020

Mulai 24 Ogos 2020 dan 30 minit selepas transaksi pembayaran Berjaya sehingga 9 Oktober 2020

 

4

 Pendaftaran pelajar secara atas talian di https://estudent.unimas.my/eDaftar

1 Sept hingga 9 Oktober 2020

5

 Pendaftaran kolej kediaman (berdasarkan tarikh yang telah ditetapkan dalam surat tawaran)

6

 Minggu Aluan Pelajar

9 hingga 11 Oktober 2020

 7

 Perkuliahan semester 1 2020/2021 bermula

12 Oktober 2020

Sebarang pertanyaan berhubung pengesahan penerimaan dan pendaftaran, sila hubungi:

Unit Pengambilan dan Kemasukan
Bahagian Pengajian Prasiswazah (BPPs)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan, Sarawak

Tel : 082-581000 sambungan 1166/1165/1063/1056 (Waktu Pejabat)
Emel : admisionug@unimas.my
Web: http://www.bpps.unimas.my